ارائه خدمات مشاوره سرمایه­ گذاری

مشاوران سرمایه گذاری خارجی مرکز تجاری ایران در ترکیه متشکل از گروهی افراد حرفه ­ای و متخصص در امر سرمایه گذاری خارجی می­ باشند که به سرمایه گذاران در سرمایه گذاری آن­ ها خدمات مشاوره­ای ارائه می­ دهد. در طول دوره ­ی مذاکرات میان ایران و کشورهای 5+1، این مرکز از مذاکرات حمایت نموده و خدمات مشاوره ­ای به­ روز به سرمایه گذاران ارائه کرده است. هم اکنون و با برداشته شدن تحریم­ ها در نتیجه توافق احتمالی قدرت­­های جهانی با ایران، این مرکز ضمن حمایت از اجرای موافقتنامه جامع اقدام مشترک و تمامی اقدامات بین ­المللی که موجب حفظ صلح بین­ المللی و توسعه اقتصاد جهانی با تجویز سرمایه­ گذاری خارجی می­ گردد، آمادگی خود را به منظور ارائه خدمات مشاوره ­ای دقیق و جامع اعلام می­ نماید.

 

هدف اولیه سرمایه­ گذاری مرکز تجاری ایران در ترکیه، ارائه خدمات مشاوره­ ای تخصصی به سرمایه گذاران خارجی و ایرانی به بهترین شکل در جهت تسهیل و حمایت از سرمایه­ گذاری آن­ها می­ باشد. این مرکز به صورت مستمر راهکارهای جدید و بهتری برای ارائه خدمات به مشتریان خویش جست وجو می­ نماید و نیازهای آتی آن­ ها را نیز در نظر دارد. همچنین ارائه خدمات دقیق و جامع متناسب با تجارت کوتاه مدت و بلند مدت سرمایه گذاران مورد لحاظ قرار داده است.

هدف از ایجاد این بخش کمک به مشتریان در رسیدن به اهداف مالی از پیش تعیین شده و حفظ بهینه از ثروت در تجارت آن ها است. اولین خدمتی که در این بخش به کاربران ارائه می شود، مشاوره برای گزینه های مختلف مالی موجود برای به حداکثر رساندن بازده و به حداقل رساندن خطرات احتمالی در سرمایه گذاری است.

مرکز تجاری ایران در ترکیه با بانک های ایرانی و خارجی به منظور ارائه خدمات سرمایه گذاری، مذاکراتی را صورت داده و به تفاهماتی رسیده است تا بتواند روند تجارت (صادرات و واردات) مشتریان را تسهیل و امن نماید.