اتاق جلسات

مرکز تجاری ایران با بهره‌مندی از اتاق‌های جلسات مجهز به فناوری پیشرفته برای اطمینان از اتصال یکپارچه و ارائه بدون دردسر، امکان رزرو اتاق جلسات برای برگزاری ملاقات‌های تجاری و انجام مذاکرات متناسب با نیازهای شرکت‌های عضو را فراهم می‌آورد. اتاق‌ها از تمامی تجهیزات موردنیاز (وایت برد، تجهیزات ویدئو کنفرانس، تلویزیون، اینترنت پرسرعت و ...) برخوردار هستند.

در حال حاضر با شیوع و گسترش ویروس کرونا و لغو شدن تعداد زیادی از رویدادها و نمایشگاه­ها، بخشی از اقتصاد تحت تاثیر این مساله قرار گرفته است. دلیل این امر نقش رویدادها، نمایشگاه‌ها و سفرهای متعدد در عقد قراردادها است.

 

از طرفی بحث بهداشت جهانی، قوانین کشورها در اجازه ورود یا خروج از کشورشان، توجه عمومی به سلامت، و تاثیرات روانی این ویروس باعث کاهش و افت در مسائل مربوط به تجارت شده است. از آنجاییکه پیش بینی می شود این موضوع همچنان گریبانگیر جامعه جهانی است، ایجاد راهکارهایی برای ادامه کار ضروری است.